NL
 / 
EN
 / 
DE
Comfortabel wonen Duurzaam leven

Comhome

Betaalbaar biobased bouwen is een must en onze uitdaging

De behoefte is groot. Eigentijdse duurzame alternatieven zijn NU nodig.

Com Home richt zich woon en leefruimtes te creëren die een maatschappelijke bijdrage leveren vanaf de manier van bouwen tot de ontwikkel ideologie van gezonde gemeenschappen te creëren. Multifunctionele biobased leef oplossingen in een doordachte sociale setting waarbij we teruggeven aan mens en natuur.

Woongenot gaat over meer dan directe eigen leefruimte. Het gevoel van thuiskomen werken wij met passie aan. Met een juiste balans tussen privacy en verbinding, gestandaardiseerd en op maat & natuur en mens werken wij dagelijks aan het gevoel van “Com Home” communities.
Vanuit standaard modellen en concepten kunnen wij elke keer weer een unieke gemeenschap creëren. Door de hoge mate van digitaliseren, integraal binnen Com Home en gelinkt met onze partners, kunnen we acceleren met stabiele output naar een hoge kwaliteit eindproduct die betaalbaar zijn.

Comfortabel
wonen

Community

Community

Welzijn is de uitkomst van een gezonde leef dynamiek geloven wij. De juiste balans tussen privacy en verbinding met je omgeving. We kijken niet alleen naar het comfort van de individuele leefruimtes maar ook naar de kruisbestuiving in gemeenschappelijke onderdelen van een plan.

Duurzaam
en betaalbaar

Biobased bouwen betekent bouwen vanuit natuurlijke materialen. Hout is daarbij een duurzame grondstof die hierbij centraal staat. Wie kiest voor CO2 bewust wonen kiest voor hout. De verschillen tussen cement en hout zijn enorm en bij grote aantallen is de CO2 reductie bijdrage voor een stad bij gebruik van hout substantieel.Hout wordt het beton van de toekomst genoemd.

Zo levert bouwen met hout een voordeel op bij een vergelijking van de totale CO2 belasting over een project. Het is tot een factor 4,5 gunstiger (minder CO2 belasting). Bij hout in plaats van staal is dat zelfs een factor 7 maal gunstiger. Wij stellen 6 begrippen centraal waar het gaat om duurzaamheid.

Betaalbaar is een relatief begrip. Zowel voor lagere als ook middeninkomens zijn meerdere kwaliteits oplossingen mogelijk. Daarbij wordt er niet ingeleverd op leefbaarheid en comfort. Dat is de betaalbaarheid waar wij ons primair op richten. Deze ideologie is verwerkt in onze standaardmodellen.

Change woonoplossingen & standaard to “Standaard woonoplossingen”

custom

Soms vraagt de situatie om een unieke uitwerking.

Soms vraagt de situatie om een unieke uitwerking.

Onze basisprincipes blijven van toepassing. We kijken naar de specifieke behoeftes die er zijn en werken naar een uniek concept. Alle oplossingen zijn geheel passend binnen het nationale bouwbesluit. Dat scheelt doorlooptijd en kosten.

Wat onze klanten vragen

Ieder klantsysteem heeft zijn eigen prioriteiten. Dit moet tot uiting kunnen komen in een concept. Veelvoorkomende kenmerken van die concepten worden hieronder kort toegelicht.

Het komen tot een juiste mix in een concept vraagt om openheid in de samenwerking. Zowel tussen de klant en Com Home alsook tussen de klant en zijn of haar omgeving. Een goed georganiseerde dialoog levert veelal een uitstekende basis voor een doordacht concept.

Ieder klantsysteem heeft zijn eigen prioriteiten. Dit moet tot uiting kunnen komen in een concept. Veelvoorkomende kenmerken van die concepten worden hieronder kort toegelicht.

Het komen tot een juiste mix in een concept vraagt om openheid in de samenwerking. Zowel tussen de klant en Com Home alsook tussen de klant en zijn of haar omgeving. Een goed georganiseerde dialoog levert veelal een uitstekende basis voor een doordacht concept.

OVER ONS

Het vraagstuk van de transitie in de bouw inspireert onsen daagt uit.

In ons team zitten vele tientallen jaren werkervaring waar het gaat om de realisatie van leefbare woonomgevingen. Wij benaderen dit vanuit een integraal perspectief en de de daarbij betrokken disciplines.

Our Team

Ecologie en Bouwen

Een vernieuwende insteek bij bouwen is het werken vanuit het perspectief van een ecologisch optimaal verantwoorde opbouw naar en leefconcept. In een concrete aanpak betekent dit allereerst gezocht wordt naar de best mogelijke natuurlijke onderlegger.

Bij betaalbaarheid kan ook gedacht worden aan het milieu en maatschappij. Ook die kant van de overweging nemen wij mee. De lange termijn winst van gebruik van hout is gegeven het circulaire karakter van het materiaal groot. Voordelen van de houtconstructie zijn dan ook groot hetgeen de betaalbaarheid voor de maatschappij beter in beeld brengt;

Dit levert een basis voor een bouwend concept waarbij wooneenheden een onderdeel van de totale ecologische overweging zijn. De menselijke dagelijkse bewegingen staan centraal bij mobiliteitsstromen waar aanvullend daarop verkeersverbindingen en logistieke stromen invulling kunnen krijgen.

Kort gezegd; de natuur als vertrekpunt en het wonen van de mens daarin een plek geven.

Het vraagstuk van de transitie in de bouw inspireert onsen daagt uit.

In ons team zitten vele tientallen jaren werkervaring waar het gaat om de realisatie van leefbare woonomgevingen. Wij benaderen dit vanuit een integraal perspectief en de de daarbij betrokken disciplines.

Ecologie en Bouwen

Een vernieuwende insteek bij bouwen is het werken vanuit het perspectief van een ecologisch optimaal verantwoorde opbouw naar en leefconcept. In een concrete aanpak betekent dit allereerst gezocht wordt naar de best mogelijke natuurlijke onderlegger.